تغییر ظاهر بازیگران سرشناس فیلم هری پاتر پس از 16 سال

دنیل ردکلیف در نقش هری پاتر

از سال های گذشته تا به حال، فیلم های خاطره انگیز زیادی ساخته شده اند. در این میان، فیلم هایی که به صورت مجموعه و یا چند قسمتی ارائه می گردند، از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند. از آن جمله می توان به سه گانه بی مانند «ارباب حلقه ها»، مجموعه چند قسمتی «جنگ ستارگان» و سه گانه «بتمن» ساخته کریستوفر نولان اشاره نمود. در همین زمینه می توانیم به 8 فیلم فاخر هری پاتر اشاره کنیم.

دنیل ردکلیف در نقش هری پاتر
دنیل ردکلیف در نقش هری پاتر
روپرت گرینت در نقش رون ویزلی
روپرت گرینت در نقش رون ویزلی
اما واتسون در نفش هرماینی گرنجر (هرمیون)
اما واتسون در نفش هرماینی گرنجر (هرمیون)