دورتموند ۲ (۴) – (۵) ۲ بایرن مونیخ؛ باواریایی ها پرافتخار ترین تیم سوپرکاپ آلمان شدند

دورتموند ۲ (۴) – (۵) ۲ بایرن مونیخ؛ باواریایی ها پرافتخار ترین تیم سوپرکاپ آلمان شدند دورتموند ۲ (۴) – (۵) ۲ بایرن مونیخ؛ باواریایی ها پرافتخار ترین تیم سوپرکاپ…

READ MORE