گزارش «یونیک» از خاص ترین گالری مجسمه ایران در تی وی پلاس؛ مجسمه های یَدرو؛ اسب عربی که شش ماه ساختنش زمان می برد و مجسمه 300 میلیون تومانی

گزارش «یونیک» از خاص ترین گالری مجسمه ایران در تی وی پلاس؛ مجسمه های یَدرو؛ اسب عربی که شش ماه ساختنش زمان می برد و مجسمه 300 میلیون تومانی اخبار…

READ MORE