کارگردان زن سرشناس ایرانی-آمریکایی، برنده جایزه بزرگ جشنواره فیلم شد

کارگردان زن سرشناس ایرانی-آمریکایی، برنده جایزه بزرگ جشنواره فیلم شد کارگردان زن سرشناس ایرانی-آمریکایی، برنده جایزه بزرگ جشنواره فیلم شد کارگردان زن سرشناس ایرانی-آمریکایی، برنده جایزه بزرگ جشنواره فیلم شد…

READ MORE

طناز طباطبایی: باران کوثری به من یاد داد باید شهامت و جسارت داشت/من از صد منتقد جایزه گرفتم، نه هفت داور جشنواره/دوست نداشتم هیچکس از این نقص باخبر شود – قسمت سوم

طناز طباطبایی: باران کوثری به من یاد داد باید شهامت و جسارت داشت/من از صد منتقد جایزه گرفتم، نه هفت داور جشنواره/دوست نداشتم هیچکس از این نقص باخبر شود –…

READ MORE