راننده تاکسی ای که چرچیل را در آمپاس قرار داد! وقتی نماینده شبکه جم در جشنواره حاضر می شود؛ «آمپاس» تقدیم می کند

راننده تاکسی ای که چرچیل را در آمپاس قرار داد! وقتی نماینده شبکه جم در جشنواره حاضر می شود؛ «آمپاس» تقدیم می کند شهر خبر آخرین اخبار ورزشی

READ MORE