چرا اصفهانی در دوره احمدی نژاد خانه نشین شد؟/ قطعا در کنسرت آلمان با بنیامین ،شهرام شکوهی و محمد علیزاده روی استیج می روم/ شادمهر از همه ما بیشتر میفروشد اما… /قسمت اول

چرا اصفهانی در دوره احمدی نژاد خانه نشین شد؟/ قطعا در کنسرت آلمان با بنیامین ،شهرام شکوهی و محمد علیزاده روی استیج می روم/ شادمهر از همه ما بیشتر میفروشد…

READ MORE