ویدئویی شوکه کننده درباره احکام اسلام و مسیحیت که مسیحیان را شگفت زده می کند؛ فیلمی از یک «تجربه اجتماعی» که میلیون ها بار بین مسیحیان دیده شد و آن ها را در شوک فرو برد

ویدئویی شوکه کننده درباره احکام اسلام و مسیحیت که مسیحیان را شگفت زده می کند؛ فیلمی از یک «تجربه اجتماعی» که میلیون ها بار بین مسیحیان دیده شد و آن…

READ MORE