آیا کایلی جنر خواهر کیم کاداشیان باردار شده است؟

کایلی جنر

عکس های بارداری کایلی جنر

کوکا : کایلی جنر خواهر 20 ساله ی کیم کارداشیان و کندال جنر از نامزد خود تراویس اسکات باردار شده است. کایلی و تراویس از ماه آوریل سال 2017 با هم آشنا شدند قبل از این کایلی با تایگا رابطه داشت.

 کایلی جنر
کایلی جنر

منابع اعلام کرده اند که تراویس اسکات 25 ساله به دوستانش گفته که می خواهد پدر شود. اما با این حال عده ای معتقدند که کایلی فقط تظاهر به باردار بودن می کند و شاید آن ها یک بازی بچگانه راه انداخته باشند.

نکته ی جالب توجه اینکه کیتلین جنر 67 ساله پدر کایلی خبر بارداری دخترش را تایید کرده و گفته که کایلی چهار ماهه باردار است اما هیچ کدام از اعضای خانواده ی کارداشیان و جنر تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده اند.

رسانه های متعددی گزارش داده اند که جوان ترین عضو خانواده ی کارداشیان-جنر در انتظار تولد اولین فرزندش می باشد، حتی ادعا شده که کایلی و تراویس می دانند که جنسیت نوزاد دختر است.

تی ام زد نوشت که تراویس به دوستانش گفته بود زندگی اش در حال تغییر است. یک منبع دیگر به مجله پیپل گفت که کایلی جنر درباره حاملگی اش ابراز خوشحالی کرده است.

 کایلی جنر
کایلی جنر

در هفته های اخیر فعالیت کایلی در رسانه های اجتماعی به طور غیر منتظره ای کمتر شده است و عکس هایی را هم که به اشتراک می گذارد همه با تیشرت های گشاد و شکم برجسته هستند.

کیم کارداشیان خواهر بزرگ کایلی و همسرش کانیه وست در انتظار تولد فرزند سوم خود هستند که توسط رحم جایگزین در ماه ژانویه متولد خواهد شد.