سنگین ترین و قوی ترین گریم های تاریخ هالیوود

رالف فاینس

جلوه های ویژه و فناوری های رایانه ای در سال های اخیر، تغییر چهره بسیار راحت تر شده و می توان چهره هایی غیرقابل تشخیص ایجاد کرد. اما گریم های سنتی هنوز هم جای خود را در سینمای هالیوود حفظ کرده است. گریمورهای حرفه ای نیز می توانند با همان قدرت جلوه های ویژه، چهره هایی را خلق کنند که با چهره واقعی بازیگر، زمین تا آسمان متفاوت است.
با دیدن عکس های زیر و مقایسه قبل و بعد از گریم بازیگران در فیلم های مشهور دنیا، شما نیز به قدرت این گریمورها اعتراف خواهید کرد:

رالف فاینس
رالف فاینس
تیلدا سوئینتون
تیلدا سوئینتون
تام کروز
تام کروز