“آرتور هیلر “کارگردان فیلم پر فروش داستان عشق درگذشت !

“آرتور هیلر “کارگردان فیلم پر فروش داستان عشق درگذشت !

«آرتور هیلر»، کارگردان نامزد اسکار فیلم «داستان عشق» در سن 92 سالگی درگذشت.

“آرتور هیلر “کارگردان فیلم پر فروش داستان عشق درگذشت !

(image)
«آرتور هیلر»، کارگردان نامزد اسکار فیلم «داستان عشق» در سن 92 سالگی درگذشت.

“آرتور هیلر “کارگردان فیلم پر فروش داستان عشق درگذشت !

عکس جدید اینستاگرام