پرت شدن عجیب دزد از ماشین پلیس! + تصاویر

پرت شدن عجیب دزد از ماشین پلیس! + تصاویر

دزد جوانی که بعد از دستگیری در ماشین پلیس فکر فرار بوده اما همان لحظه به خاطر تصادف ماشین پلیس از شیشه عقب پرت شد بیرون.

پرت شدن عجیب دزد از ماشین پلیس! + تصاویر

(image)
دزد جوانی که بعد از دستگیری در ماشین پلیس فکر فرار بوده اما همان لحظه به خاطر تصادف ماشین پلیس از شیشه عقب پرت شد بیرون.

پرت شدن عجیب دزد از ماشین پلیس! + تصاویر

افق

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*