وضعیت تعطیلی مدارس تهران تا 27 اسفند 94


مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به پایان فعالیت مدارس در سال جاری و آغاز فعالیت مدارس در سال 95 اظهار داشت: مدارس تهران تا روز چهارشنبه 26 اسفند ماه دایر است.

فیلم سریال آهنگ

صبحانه