نقش سرامیک و پارکت در ایجاد صافی کف پا

نقش سرامیک و پارکت در ایجاد صافی کف پا

در جوامعی که مردم آن بر روی سطوح صاف مانند سنگ، سرامیک و پارکت راه می روند صافی کف پا شیوع بیشتری دارد.

نقش سرامیک و پارکت در ایجاد صافی کف پا

(image)
در جوامعی که مردم آن بر روی سطوح صاف مانند سنگ، سرامیک و پارکت راه می روند صافی کف پا شیوع بیشتری دارد.

نقش سرامیک و پارکت در ایجاد صافی کف پا

موسیقی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*