نقش بازی کردن برای پدرم سخت تر از بازی جلوی دوربین است! گفت و گوی متفاوت و اختصاصی خانم بازیگر و پرده برداری اش از لباس تابستانی و عجیبی که در افتتاحیه به تن داشت؛ ویدئو های اختصاصی تی وی پلاس از جشنواره و حواشی آن

نقش بازی کردن برای پدرم سخت تر از بازی جلوی دوربین است! گفت و گوی متفاوت و اختصاصی خانم بازیگر و پرده برداری اش از لباس تابستانی و عجیبی که در افتتاحیه به تن داشت؛ ویدئو های اختصاصی تی وی پلاس از جشنواره و حواشی آن

کیمیا دانلود

دانلود آهنگ آذری