غیبت نکونام داد جواد هاشمی را درآورد

غیبت نکونام داد جواد هاشمی را درآورد

جواد هاشمی در خصوص غیبت نکونام از تمرین تیم ستارگان گفت: نکونام باید کاری کند که اسمش جاودانه بماند، باید راه جاودانگی را پیدا کند.

غیبت نکونام داد جواد هاشمی را درآورد

(image)
جواد هاشمی در خصوص غیبت نکونام از تمرین تیم ستارگان گفت: نکونام باید کاری کند که اسمش جاودانه بماند، باید راه جاودانگی را پیدا کند.

غیبت نکونام داد جواد هاشمی را درآورد

خبر فرهنگیان

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*