شکایت قوچان نژاد به دلیل اتشار عکس های عروسی اش

شکایت قوچان نژاد به دلیل اتشار عکس های عروسی اش

انتشار عکس عروسی رضا قوچان نژاد مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان روی جلد یک مجله چاپ ایران، شکایت وی و همسرش را به همراه داشت.

شکایت قوچان نژاد به دلیل اتشار عکس های عروسی اش

(image)
انتشار عکس عروسی رضا قوچان نژاد مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان روی جلد یک مجله چاپ ایران، شکایت وی و همسرش را به همراه داشت.

شکایت قوچان نژاد به دلیل اتشار عکس های عروسی اش