رضا شیری: الگوی من استاد شادمهر عقیلی است/ شهاب مظفری به محض مجوز گرفتن من را بلاک کرد/ اگر جای لیلا حاتمی بودم آن حرف ها را نمی زدم/ تتلو خیلی هم بامعرفت است

رضا شیری: الگوی من استاد شادمهر عقیلی است/ شهاب مظفری به محض مجوز گرفتن من را بلاک کرد/ اگر جای لیلا حاتمی بودم آن حرف ها را نمی زدم/ تتلو خیلی هم بامعرفت است
رضا شیری: الگوی من استاد شادمهر عقیلی است/ شهاب مظفری به محض مجوز گرفتن من را بلاک کرد/ اگر جای لیلا حاتمی بودم آن حرف ها را نمی زدم/ تتلو خیلی هم بامعرفت است

رضا شیری: الگوی من استاد شادمهر عقیلی است/ شهاب مظفری به محض مجوز گرفتن من را بلاک کرد/ اگر جای لیلا حاتمی بودم آن حرف ها را نمی زدم/ تتلو خیلی هم بامعرفت است

(image) رضا شیری: الگوی من استاد شادمهر عقیلی است/ شهاب مظفری به محض مجوز گرفتن من را بلاک کرد/ اگر جای لیلا حاتمی بودم آن حرف ها را نمی زدم/ تتلو خیلی هم بامعرفت است
رضا شیری: الگوی من استاد شادمهر عقیلی است/ شهاب مظفری به محض مجوز گرفتن من را بلاک کرد/ اگر جای لیلا حاتمی بودم آن حرف ها را نمی زدم/ تتلو خیلی هم بامعرفت است

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*