خودکشی کارمند شهرداری منطقه 22 تهران

خودکشی کارمند شهرداری منطقه 22 تهران

یکی از کارمندان شهرداری تهران به دلیل نامعلومی مقابل ساختمان محل کارش اقدام به خودکشی کرد.

خودکشی کارمند شهرداری منطقه 22 تهران

(image)
یکی از کارمندان شهرداری تهران به دلیل نامعلومی مقابل ساختمان محل کارش اقدام به خودکشی کرد.

خودکشی کارمند شهرداری منطقه 22 تهران

مجله اینترنتی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*