خداحافظی پرستو صالحی بخاطر شایعات جراحی زیبایی اش! + تصاویر

خداحافظی پرستو صالحی بخاطر شایعات جراحی زیبایی اش! + تصاویر

پرستو صالحی با انتشار پست هایی در اینستاگرام شایعات جراحی زیبایی اش را تکذیب کرد و از این شبکه اجتماعی خداحافظی نمود.

خداحافظی پرستو صالحی بخاطر شایعات جراحی زیبایی اش! + تصاویر

(image)
پرستو صالحی با انتشار پست هایی در اینستاگرام شایعات جراحی زیبایی اش را تکذیب کرد و از این شبکه اجتماعی خداحافظی نمود.

خداحافظی پرستو صالحی بخاطر شایعات جراحی زیبایی اش! + تصاویر

فروش بک لینک

استخدام