خداحافظی مهدی رحمتی به بوفون بستگی دارد!

خداحافظی مهدی رحمتی به بوفون بستگی دارد!

مهدی رحمتی که قصد خداحافظی موقت داشت , طبق گفته های بابازاده زمان خداحافظی مهدی رحمتی را بوفون تعیین میکند.

خداحافظی مهدی رحمتی به بوفون بستگی دارد!

(image)
مهدی رحمتی که قصد خداحافظی موقت داشت , طبق گفته های بابازاده زمان خداحافظی مهدی رحمتی را بوفون تعیین میکند.

خداحافظی مهدی رحمتی به بوفون بستگی دارد!

اخبار کارگران

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*