جواد يحيوى: حالم دور از تلويزيون خوب است/ رشيدپور باهوش و حرفه اى است اما برنامه هفت اش را دوست نداشتم/ يازده سال است نمى دانم چرا ممنوع الكار هستم

جواد يحيوى: حالم دور از تلويزيون خوب است/ رشيدپور باهوش و حرفه اى است اما برنامه هفت اش را دوست نداشتم/ يازده سال است نمى دانم چرا ممنوع الكار هستم
جواد يحيوى: حالم دور از تلويزيون خوب است/ رشيدپور باهوش و حرفه اى است اما برنامه هفت اش را دوست نداشتم/ يازده سال است نمى دانم چرا ممنوع الكار هستم

جواد يحيوى: حالم دور از تلويزيون خوب است/ رشيدپور باهوش و حرفه اى است اما برنامه هفت اش را دوست نداشتم/ يازده سال است نمى دانم چرا ممنوع الكار هستم

(image) جواد يحيوى: حالم دور از تلويزيون خوب است/ رشيدپور باهوش و حرفه اى است اما برنامه هفت اش را دوست نداشتم/ يازده سال است نمى دانم چرا ممنوع الكار هستم
جواد يحيوى: حالم دور از تلويزيون خوب است/ رشيدپور باهوش و حرفه اى است اما برنامه هفت اش را دوست نداشتم/ يازده سال است نمى دانم چرا ممنوع الكار هستم

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*