«تا در این شورای نامرد کثیف ظالم رو گل نگیرم، ول نمی‌کنم»!داد و فریادهای یک بازیگر و تهیه‌کننده سینما/فیلم

«تا در این شورای نامرد کثیف ظالم رو گل نگیرم، ول نمی‌کنم»!داد و فریادهای یک بازیگر و تهیه‌کننده سینما/فیلم
«تا در این شورای نامرد کثیف ظالم رو گل نگیرم، ول نمی‌کنم»!داد و فریادهای یک بازیگر و تهیه‌کننده سینما/فیلم

«تا در این شورای نامرد کثیف ظالم رو گل نگیرم، ول نمی‌کنم»!داد و فریادهای یک بازیگر و تهیه‌کننده سینما/فیلم

(image) «تا در این شورای نامرد کثیف ظالم رو گل نگیرم، ول نمی‌کنم»!داد و فریادهای یک بازیگر و تهیه‌کننده سینما/فیلم
«تا در این شورای نامرد کثیف ظالم رو گل نگیرم، ول نمی‌کنم»!داد و فریادهای یک بازیگر و تهیه‌کننده سینما/فیلم

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*