تازه ترین اظهارات جنجالی علی کریمی درباره کی روش: او یک لات کوچه خلوت است!

تازه ترین اظهارات جنجالی علی کریمی درباره کی روش: او یک لات کوچه خلوت است!
تازه ترین اظهارات جنجالی علی کریمی درباره کی روش: او یک لات کوچه خلوت است!

تازه ترین اظهارات جنجالی علی کریمی درباره کی روش: او یک لات کوچه خلوت است!

(image) تازه ترین اظهارات جنجالی علی کریمی درباره کی روش: او یک لات کوچه خلوت است!
تازه ترین اظهارات جنجالی علی کریمی درباره کی روش: او یک لات کوچه خلوت است!

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*