تاریخچه چاپ سنگی و شروع آن در ایران

تاریخچه چاپ سنگی و شروع آن در ایران

فن چاپ سنگی، پیش از پایان قرن هجدهم به وسیلة آلویس سفندلر اختراع و از کشور روسیه وارد ایران شد و از حدود سال 1240 ه. ق. /1824 م. در شهرهای مهم ایران رواج یافت.

تاریخچه چاپ سنگی و شروع آن در ایران

(image)
فن چاپ سنگی، پیش از پایان قرن هجدهم به وسیلة آلویس سفندلر اختراع و از کشور روسیه وارد ایران شد و از حدود سال 1240 ه. ق. /1824 م. در شهرهای مهم ایران رواج یافت.

تاریخچه چاپ سنگی و شروع آن در ایران

دانلود نرم افزار جدید

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*