برای کاشت ناخن این توصیه ها را رعایت کنید

کاشت ناخن

برای کاشت ناخن این توصیه ها را رعایت کنید

کاشت ناخن

کسانی که ناخن های شکننده دارند نیز ما تواننداز کاشت ناخن استفاده کنند ولی برای کاشت ناخن برخی از تصویه ها را باید رعایت کرد.

تماتی برای استفاده از ناخن مصنوعی

داشتن دست های زیبا و آراسته از زمان های باستان بخشی از آیین و روسم جامع مختلف بوده است. خانمها دوست دارند دست های زیبایی داشته باشند و ناخن ها خود را تزیین کنند.ناخن مصنوعی

 استفاده کنید.
• مراقب باشید که مواد شیمیایی روی پوستتان نریزد.
• مراقب باشید هنگام ، پوست خود را نکنید و مواد را روی سطح پوست نریزید.
• دستورالعمل روی بسته ها را به دقت دنبال کنید و تنها از مواد توصیه شده، استفاده کنید.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

برای کاشت ناخن این توصیه ها را رعایت کنید

(image)

کسانی که ناخن های شکننده دارند نیز ما تواننداز کاشت ناخن استفاده کنند ولی برای کاشت ناخن برخی از تصویه ها را باید رعایت کرد.

تماتی برای استفاده از ناخن مصنوعی

داشتن دست های زیبا و آراسته از زمان های باستان بخشی از آیین و روسم جامع مختلف بوده است. خانمها دوست دارند دست های زیبایی داشته باشند و ناخن ها خود را تزیین کنند.(image)

 استفاده کنید.
• مراقب باشید که مواد شیمیایی روی پوستتان نریزد.
• مراقب باشید هنگام ، پوست خود را نکنید و مواد را روی سطح پوست نریزید.
• دستورالعمل روی بسته ها را به دقت دنبال کنید و تنها از مواد توصیه شده، استفاده کنید.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

برای کاشت ناخن این توصیه ها را رعایت کنید

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*