بارسلونا ۶-۱ خیرونا؛ برد پرگل کاتالان ها با هت تریک سوارز

بارسلونا ۶-۱ خیرونا؛ برد پرگل کاتالان ها با هت تریک سوارز
بارسلونا ۶-۱ خیرونا؛ برد پرگل کاتالان ها با هت تریک سوارز

بارسلونا ۶-۱ خیرونا؛ برد پرگل کاتالان ها با هت تریک سوارز

(image) بارسلونا ۶-۱ خیرونا؛ برد پرگل کاتالان ها با هت تریک سوارز
بارسلونا ۶-۱ خیرونا؛ برد پرگل کاتالان ها با هت تریک سوارز

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*