این مرد لحظه مرگ خود را زنده در فیس بوک پخش کرد !+ فیلم

این مرد لحظه مرگ خود را زنده در فیس بوک پخش کرد !+ فیلم
این مرد لحظه مرگ خود را زنده در فیس بوک پخش کرد !+ فیلم

این مرد لحظه مرگ خود را زنده در فیس بوک پخش کرد !+ فیلم

(image) این مرد لحظه مرگ خود را زنده در فیس بوک پخش کرد !+ فیلم
این مرد لحظه مرگ خود را زنده در فیس بوک پخش کرد !+ فیلم
!1===a.adult)&&”255″===ds)&&(d.push(fb_csa),delete fb_csa,c+=”&as=”+a.adult+”&gc=”+a.client);”faillisted”in a&&a.faillisted&&(d.push(fb_csb),delete fb_csb);if(“needsreview”in a&&a.needsreview