اس ام اس روزای برفی زمستونی

اس ام اس روزای برفی زمستونی

اس ام اس روزهای برفی و اس ام اس زمستون مثل گنجشک ها دوست دارمت مثل گنجشک هایی که میدانند پای کدام پنجره ای ، نزدیک کدام درخت مثل گنجشک ها بغض میکنم وقتی پنجره را می بندی و میمانم پشت شیشه زیر برف و یخ میزنم از شب مثل گنجشک ها دوست دارمت ، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس روزای برفی زمستونی

اس ام اس روزهای برفی و اس ام اس زمستون مثل گنجشک ها دوست دارمت مثل گنجشک هایی که میدانند پای کدام پنجره ای ، نزدیک کدام درخت مثل گنجشک ها بغض میکنم وقتی پنجره را می بندی و میمانم پشت شیشه زیر برف و یخ میزنم از شب مثل گنجشک ها دوست دارمت ، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس روزای برفی زمستونی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*