آزار منشی زن اروپایی توسط دکتر ایرانی

آزار منشی زن اروپایی توسط دکتر ایرانی

زن جوان که به عنوان منشی دکتر ایرانی برای شکایت آمده بود از آزار و اذیت های مردی گفت که به دلیل خشونت زیاد او را هیتلر کوچک نامیده اند.

آزار منشی زن اروپایی توسط دکتر ایرانی

(image)
زن جوان که به عنوان منشی دکتر ایرانی برای شکایت آمده بود از آزار و اذیت های مردی گفت که به دلیل خشونت زیاد او را هیتلر کوچک نامیده اند.

آزار منشی زن اروپایی توسط دکتر ایرانی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*